Harmonie NZA Erembodegem
Mag ik ons even voorstellen: de Koninklijke Harmonie “NIETS ZONDER ARBEID, TROUW EN EENDRACHT”, een bloeiende maatschappij waar muzikale vreugde en vriendschap troef zijn. Onze harmonie - in die tijd nog fanfare - ontsproot in 1834 uit de toen bloeiende “Maatschappij voor Toonkunst”. Haar wieg stond ten huize van de familie Cammu, aan de Hogeweg te Erembodegem. Onze maatschappij verhuisde in de loop der jaren meermaals van lokaal; eerst in het “Roomshof” nabij het station, later naar de herberg “In de Poort” rechtover het gemeentehuis. In 1907 verhuisde ze naar “De Katholieke Volkskring” aan de Denderbrug, en toen dit gebouw verdween in 1983, week de muziekmaatschappij uit naar het “Gerstenhof”, Gerstenbaan, 12. Met veel bravoure werd op 13 en 14 juli 1935 het honderd-jarig bestaan herdacht . Voorzitter was toen burgemeester Dr. Carlier, terwijl Leopold Verleysen secretaris was. De fanfare kreeg een nieuwe vlag en kreeg de titel “Koninklijk”. In de na-oorlogse tijd verwierf onze maatschappij een hoge faam op muzikaal gebied onder dirigent L. Van den Bossche en J. Verleysen en wist zich op de Provinciale Concours in 1ste categorie te rangschikken. Vermeldenswaard zijn zeker het oprichten van een trommelkorps in 1970 en het uniformeren van de muzikanten in 1972. Voorzitter was toen burgemeester Frans Boel, secretaris Marcel Temmerman en als dirigent Paul Van Henden. Met deze ploeg werd er op 16, 17 en 21 juni 1984 uitbundig gefeest n.a.v. het 150-jarig bestaan. Een nieuw vaandel werd geschonken. Marcel Temmerman schreef het levensverhaal dat te boek gesteld werd onder de titel “Met N.Z.A.,Tr. en E. 150 jaar op weg.” Na de vieringen werd een nieuw bestuur verkozen: voorzitter werd Remi Van Vaerenbergh, secretaris Gilbert Verbruggen en als penningmeester Jozef de Bruyne. Ondertussen was ook de tijd voorbij van de kapitaalkrachtige ereleden die voldoende geld in kas konden brengen om de harmonie leefbaar te houden. Het jonge, dynamische bestuur richtte een feestcomité op, dat instond om door allerlei festiviteiten zaad in het bakje te brengen. In 1985 werd een nieuwe dirigent aangeworven. We kozen weer voor een beroepsmuzikant, Freddy Van Laer, klarinet-solo bij de muziekkapel van de Gidsen en geboren Erembodegemnaar. Sedert het overlijden van Remi Van Vaerenbergh wordt het voorzitterschap waargenomen door Gery Vandewalle. In 1995 werd de naam fanfare vervangen door harmonie, daar alle bugelpartijen overgenomen werden door klarinetten. In 2002 kreeg onze vereniging een VZW-statuut. De nieuwe statuten bevatten grondige wijzigingen. Zo werden alle politieke of filosofische strekkingen geweerd en staan we open voor alle muzikanten, ongeacht hun geloofs- of politieke overtuiging. Onze maatschappij telt momenteel tussen 40 en 45 spelende leden en het bestuur wil deze kern nog uitbreiden. Daarom richten wij ons tot U, muzikanten en ouders van jonge muzikanten. Langs deze weg en zonder verplichtingen, nodigen wij U uit eens een kijkje te komen nemen op onze wekelijkse herhaling, dinsdag tussen 20.00uur en 22.00uur in ons lokaal “Het Gerstenhof”, Gerstenstraat 12 te Erembodegem. Een bezoekje zou ons ten zeerste verheugen. Of mogen wij U uitnodigen - als eerste kennismaking - op één van onze concerten in de eigen gemeente: kermiszondag en donderdag op de koer van de gemeenteschool, of de jaarlijkse herfstconcerten.
Harmonie NZA Erembodegem
Mag ik ons even voorstellen: de Koninklijke Harmonie “NIETS ZONDER ARBEID, TROUW EN EENDRACHT”, een bloeiende maatschappij waar muzikale vreugde en vriendschap troef zijn. Onze harmonie - in die tijd nog fanfare - ontsproot in 1834 uit de toen bloeiende “Maatschappij voor Toonkunst”. Haar wieg stond ten huize van de familie Cammu, aan de Hogeweg te Erembodegem. Onze maatschappij verhuisde in de loop der jaren meermaals van lokaal; eerst in het “Roomshof” nabij het station, later naar de herberg “In de Poort” rechtover het gemeentehuis. In 1907 verhuisde ze naar “De Katholieke Volkskring” aan de Denderbrug, en toen dit gebouw verdween in 1983, week de muziekmaatschappij uit naar het “Gerstenhof”, Gerstenbaan, 12. Met veel bravoure werd op 13 en 14 juli 1935 het honderd-jarig bestaan herdacht . Voorzitter was toen burgemeester Dr. Carlier, terwijl Leopold Verleysen secretaris was. De fanfare kreeg een nieuwe vlag en kreeg de titel “Koninklijk”. In de na-oorlogse tijd verwierf onze maatschappij een hoge faam op muzikaal gebied onder dirigent L. Van den Bossche en J. Verleysen en wist zich op de Provinciale Concours in 1ste categorie te rangschikken. Vermeldenswaard zijn zeker het oprichten van een trommelkorps in 1970 en het uniformeren van de muzikanten in 1972. Voorzitter was toen burgemeester Frans Boel, secretaris Marcel Temmerman en als dirigent Paul Van Henden. Met deze ploeg werd er op 16, 17 en 21 juni 1984 uitbundig gefeest n.a.v. het 150-jarig bestaan. Een nieuw vaandel werd geschonken. Marcel Temmerman schreef het levensverhaal dat te boek gesteld werd onder de titel “Met N.Z.A.,Tr. en E. 150 jaar op weg.” Na de vieringen werd een nieuw bestuur verkozen: voorzitter werd Remi Van Vaerenbergh, secretaris Gilbert Verbruggen en als penningmeester Jozef de Bruyne. Ondertussen was ook de tijd voorbij van de kapitaalkrachtige ereleden die voldoende geld in kas konden brengen om de harmonie leefbaar te houden. Het jonge, dynamische bestuur richtte een feestcomité op, dat instond om door allerlei festiviteiten zaad in het bakje te brengen. In 1985 werd een nieuwe dirigent aangeworven. We kozen weer voor een beroepsmuzikant, Freddy Van Laer, klarinet-solo bij de muziekkapel van de Gidsen en geboren Erembodegemnaar. Sedert het overlijden van Remi Van Vaerenbergh wordt het voorzitterschap waargenomen door Gery Vandewalle. In 1995 werd de naam fanfare vervangen door harmonie, daar alle bugelpartijen overgenomen werden door klarinetten. In 2002 kreeg onze vereniging een VZW-statuut. De nieuwe statuten bevatten grondige wijzigingen. Zo werden alle politieke of filosofische strekkingen geweerd en staan we open voor alle muzikanten, ongeacht hun geloofs- of politieke overtuiging. Onze maatschappij telt momenteel tussen 40 en 45 spelende leden en het bestuur wil deze kern nog uitbreiden. Daarom richten wij ons tot U, muzikanten en ouders van jonge muzikanten. Langs deze weg en zonder verplichtingen, nodigen wij U uit eens een kijkje te komen nemen op onze wekelijkse herhaling, dinsdag tussen 20.00uur en 22.00uur in ons lokaal “Het Gerstenhof”, Gerstenstraat 12 te Erembodegem. Een bezoekje zou ons ten zeerste verheugen. Of mogen wij U uitnodigen - als eerste kennismaking - op één van onze concerten in de eigen gemeente: kermiszondag en donderdag op de koer van de gemeenteschool, of de jaarlijkse herfstconcerten.